De Kluslus

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat nog geen centraal punt waar bouwmaterialen uit afvalstromen gesorteerd worden en vervolgens klaargemaakt worden voor hergebruik. Op dit moment worden restpartijen bouwmateriaal die bij Korenet worden gebracht verwerkt tot laagwaardige producten, restpartijen steen worden bijvoorbeeld vermalen tot puin. Terwijl deze producten nog goed te gebruiken zijn. Korenet heeft samen met haar samenwerkingspartners de ambitie om (sociaal) werk te maken van circulariteit van bouwmaterialen in het project de Kluslus.

Aanleidingimage

Korenet BV in Groot-Ammers is een grote afvalinzamelaar in de regio. Korenet BV heeft de ambitie om de stroom aan materialen die het bedrijf aangeleverd krijgt op een circulaire wijze in te zetten. Tot de start van dit project werden nog goed bruikbare bouwmaterialen vermalen of op een andere wijze verwerkt tot laagwaardige grondstoffen. Met de Kluslus wordt een sociale werkplek opgezet waar mensen een met een afstand tot de arbeidsmarkt een volledige functie krijgen in het gereedmaken van bouwmaterialen voor verkoop aan bedrijven en particulieren.

Het project ‘De KlusLus’ heeft eind december 2020 de definitieve beschikking ontvangen voor een LEADER subsidie in de regio Polders met Waarden. Initiatiefnemer Korenet BV wil zich met ‘De Kluslus’ richten op 2 doelstellingen:

  • Het versterken van de circulaire economie op het gebied van bouwmaterialen
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige plek bieden in het arbeidsproces.

 

Samenwerking

Aan het werk bij de Kluslus

Samenwerking is gezocht met organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Deze medewerkers worden als volwaardige medewerkers behandeld. Zij zullen taken krijgen in het sorteren, klaarzetten en in kaart brengen van de producten en alle andere bijkomende activiteiten tussen binnenkomst en uitgifte van de goederen. Daarnaast is er samenwerking met de samenwerkende kringloopwinkels in de AV om afspraken te maken over bouwmaterialen die bij hen worden aangeleverd die naar de KlusLus kunnen en over materialen die bij KoreNet BV worden gebracht die naar de kringloopwinkel kunnen. Tot slot is er samenwerking met De Gespreide Herberg, een bedrijf dat in samenwerking met het DaVinci college duurzame vakantiehuisjes ontwikkeld. Voor de bouwmaterialen van deze huisjes zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de materialen die via de KlusLus geoogst worden.

 

 

 

Project in het kort

Projectnaam: De Kluslus
Initiatiefnemer: Korenet BV
Projectpartners:
Belanghebbenden: Provincie Zuid-Holland en de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden
Contactpersoon: Arie Koorevaar
Regio: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
LEADER thema: Duurzaamheid en circulariteit
Totaal LEADER subsidie: € 159.300,- (Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden € 39.825,- ; Provincie Zuid-Holland € 39.825,- ; Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling € 79.650,-)
Totale projectkosten: € 466.651,92,-
Looptijd project: 4 november 2019 tot 31 oktober 2022