Polders met Waarden

LEADER Polders met Waarden is traditioneel een agrarisch gebied waar al decennia lang melkveehouderij de pijler is onder de economische bedrijvigheid en drager is van het landschap. Het gebied behoort tot het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart. De regio Vijfheerenlanden behoort bij de provincie Utrecht.

Drie regio’s

  • Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: Alblasserdam, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam. Buitengebieden van gemeenten Gorinchem, Sliedrecht en Papendrecht. Vijfheerenlanden is gelijk aan gemeente Vijfheerenlanden
  • Gouwe-Wiericke: Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.
  • Krimpenerwaard is gelijk aan gemeente Krimpenerwaard.

Kernen met meer dan 30.000 inwoners vallen buiten het LEADER gebied, omdat LEADER gaat om plattelandsontwikkeling.

Eén LEADER gebied

De belangrijkste redenen om gezamenlijk op te trekken als één LEADER gebied zijn:

  • De drie regio’s werken binnen het Groene Hart al jaren samen. In het gehele gebied zijn Groene Hart-brede netwerken actief zoals stichting Groene Hart en Groene Hart coöperatie. Ook op gemeentelijk niveau is er samenwerking in het Groene Hart.
  • Daarnaast hebben Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard tijdens de LEADER+ periode als LEADER gebied ‘De Waarden’ gefunctioneerd. Het gebied Gouwe-Wiericke heeft in de periode 2002–2008 samen met Utrecht-West het LEADER gebied Weidse Veenweiden gevormd.
  • De regio’s hebben veel gemeenschappelijke kenmerken: dezelfde bodemsoort en landschapstype (veenweiden), een sterke agrarische sector, gedeelde cultuurhistorische geschiedenis en kwaliteiten, dezelfde (potentiële) recreatieve betekenis voor de Randstad (Rijnmond, Drechtsteden en Gouda).

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren