Het platteland vernieuwt, de stad lonkt

LEADER Polders met Waarden is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling in de regio’s Alblasserwaard, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard. Innovatieve projecten die passen binnen het thema duurzaamheid of het thema relatie stad en land kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Van 2016 tot 2020 wordt er 6 miljoen euro geïnvesteerd in een duurzame economische ontwikkeling van het platteland. Die investering wordt gezamenlijk gedaan door EU, provincie, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 

Subsidie aanvragen in 2019

In samenspraak met de provincie Zuid-Holland wordt de systematiek voor het indienen van subsidieaanvragen aangepast. Tot nu toe was er tweemaal per jaar de mogelijkheid een aanvraag in te dienen.

Vanaf 1 juli tot en met 30 november 2020 kunnen subsidie aanvragen doorlopend worden ingediend. Aanvragen die op of voor een bepaalde datum zijn ingediend, beoordeelt de Plaatselijke Groep in de eerstvolgende vergadering. Aanvragen kunnen uiterlijk tot en met 30 november 2020 worden ingediend.

De Plaatselijke Groep heeft de LEADER bijdrage per project vastgesteld op minimaal 25.000 euro en maximaal 200.000 euro. Hiermee wil de Plaatselijke Groep bijdragen aan juist die initiatieven die een grote maatschappelijke of economische impuls brengen in het landelijke gebied.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden voor nieuwsbrief LEADER Polders met Waarden.