Het platteland vernieuwt, de stad lonkt

LEADER Polders met Waarden is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling in de regio’s Alblasserwaard, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard. Innovatieve projecten die passen binnen het thema duurzaamheid of het thema relatie stad en land kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Van 2016 tot 2020 wordt er 6 miljoen euro geïnvesteerd in een duurzame economische ontwikkeling van het platteland. Die investering wordt gezamenlijk gedaan door EU, provincie, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 

Subsidie aanvragen in 2019

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 november 2020 kunnen subsidieaanvragen doorlopend worden ingediend. Wel gelden er bepaalde indieningsdata. Dit houdt in dat als een aanvraag op of voor een bepaalde datum wordt ingediend, de aanvraag in de eerstvolgende vergadering van de Plaatselijke Groep beoordeeld wordt.

De uiterste indieningsdata voor Zuid-Holland zijn:
Maandag 3 februari 2020
Maandag 6 april 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 3 augustus 2020
Maandag 5 oktober 2020
Maandag 30 november 2020

Voor de provincie Utrecht (Vijfheerenlanden) gelden de volgende indieningsdata:
Vrijdag 14 februari 2020
Maandag 15 juni 2020
Dinsdag 15 september 2020
Maandag 16 november 2020

Wettelijke basis voor de doorlopende openstelling is het Openstellingsbesluit dat op 11 juli 2019 is gepubliceerd door de Provincie Zuid-Holland. Een aanvraag voor subsidie begint altijd met het invullen van het startformulier.

De Plaatselijke Groep heeft de LEADER bijdrage per project vastgesteld op minimaal 25.000 euro en maximaal 200.000 euro. Hiermee wil de Plaatselijke Groep bijdragen aan juist die initiatieven die een grote maatschappelijke of economische impuls geven aan het landelijke gebied.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over LEADER Polders met Waarden? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief LEADER Polders met Waarden.