De Gespreide Herberg

De Alblasserwaard is een prachtige regio die jaarlijks door honderdduizenden mensen wordt bezocht. De Gespreide Herberg wil dat deze bezoekers langer kunnen genieten van deze streek door hen duurzame logies te bieden in herbergjes op unieke locaties in de polder.

 

De Gespreide Herberg kreeg eind 2018 het bericht dat de LEADER Polders met Waarden subsidie is toegekend. Provincie Zuid-Holland, Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Europese Unie investeren gezamenlijk 70 duizend euro in De Gespreide Herberg.

 

Duurzaam bouwen

De herbergjes zijn niet alleen duurzaam en energieneutraal, ze worden waar mogelijk ook gemaakt van gerecycled materiaal. “Het bouwmateriaal oogsten we uit de eigen regio”, legt initiatiefneemster Lisanne Dölle-Addink uit. “Bouwborden van afgeronde projecten zijn bijvoorbeeld prima bruikbaar voor de aftimmering. We willen, samen met de ‘afvalverwerkers’ in de regio een oogstkaart maken, zodat wij weten wat er beschikbaar is en zij weten met welke materialen ze ons blij kunnen maken.”

“Ook na de ontwikkeling van de eerste huisjes gaat onze zoektocht naar duurzame innovaties verder”, vertelt Lisanne enthousiast. “Zo onderzoeken we of het mogelijk is om van  zaagsel en schimmeldraden isolatiemateriaal te laten maken. Het zaagsel is afval van een lokale meubelmaker. Samen met innovatieve partners is het wellicht mogelijk om daar weer bouwmateriaal van te maken.”

 

Opdrachten voor studenten

De bouw van de huisjes vormt belangrijke praktijkervaring voor de MBO studenten van het Da Vinci college. Ze werken in multidisciplinaire teams en leren over biobased, circulair en off-grid bouwen. De Gespreide Herberg wil een erkend leerbedrijf worden en er zo voor zorgen dat de studenten ook na de bouw betrokken blijven voor onderhoud en exploitatie.

 

Polder passend

De duurzame herbergjes worden verspreid door de regio geplaatst op boerenerven en andere mooie locaties. Doordat het steeds gaat om een enkel herbergje passen deze logiesaccommodaties perfect in het weidse polderlandschap.

 

“Het bouwmateriaal oogsten we uit de eigen regio”

 

Door de herbergjes energieneutraal te bouwen en te voorzien van bijvoorbeeld een ecotoilet en terugwin-douche is er geen rioolaansluiting nodig. “Dat geeft veel mogelijkheden om te overnachten op bijzondere locaties. Midden in het weiland, in de boomgaard of in een prachtige landschapstuin; het kan allemaal.”

 

Overnachten in stijl

Het LEADER project draait om de ontwikkeling en de bouw van de eerste twee duurzame herbergjes. Na eventuele aanpassingen en verdere innovaties worden er nog meer herbergjes gebouwd. En dan is het moment aangekomen om de eerste gasten te ontvangen. “Wij werken hierbij graag samen met de eigenaren van het land waarop de herbergjes worden geplaatst. Als zij dat leuk vinden, dan kunnen zij optreden als gastheer of gastvrouw en bijdragen om de gasten een unieke polderbeleving te bieden. Stel dat het herbergje op een boerenerf staat, zou het leuk zijn als de gasten mee mogen melken bijvoorbeeld.” De Gespreide Herberg wil niet alleen overnachtingsmogelijkheden bieden, maar ook de streek en lokale activiteiten introduceren bij de gasten en allerlei mogelijkheden bieden om de regio op een duurzame manier te ontdekken.

 

Als de pilotfase goed verloopt dan worden er in de komende jaren tientallen herbergjes verspreid door de Alblasserwaard gebouwd. Lisanne heeft tot slot nog een oproep: “Met de eerste landeigenaren en gemeentes zijn we al in gesprek. Maar belangstellenden worden van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen. De Gespreide Herberg huurt de locatie van de landeigenaar, die verder geheel wordt ontzorgd.” Doel is om na afsluiting van het LEADER project door te ontwikkelen tot een duurzaam totaalconcept met tientallen herbergjes verspreid door de Alblasserwaard.

 

 

Project in het kort

 • Projectnaam: De Gespreide Herberg
 • Initiatiefnemer: De Gespreide Herberg
 • Projectpartners: Da Vinci College
 • Belanghebbenden: Provincie Zuid-Holland en Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • Contactpersoon: Lisanne Dölle-Addink, 06-43987706, info@gespreideherberg.nl
 • Regio: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • LEADER thema: Duurzaamheid en versterking relatie stad en land
 • LEADER Subsidie: € 70.000,- (Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden € 17.500,- ; Provincie Zuid-Holland € 17.500,- ; Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling € 35.000,-)
 • Totale projectkosten: 240.405 euro
 • Looptijd project: 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2021
 • Website: www.gespreideherberg.nl