Weids Bloemendaal

In 2030 is polder Bloemendaal een prachtige weidse en natuurlijke polder. De nu nog oude sierteeltpolder is dan een polder met koeien in de wei, voldoende rustplekken voor weidevogels in het land en volop wandel- en fietsmogelijkheden voor de bewoners uit de omliggende dorpen en steden als Gouda en Waddinxveen.

 

Wandelaars nemen het pad langs de potstal met Wagyu-runderen, over het veenweideperceel naar de Winterdijk die dwars door Polder Bloemendaal loopt. Vanaf deze dijk hebben wandelaars een fantastisch zicht over de polder. De wandeling gaat verder naar de vogelkijkhut en het educatiecentrum over natuur, landschap en poldergeschiedenis. De nattere percelen in de polder zijn dan begroeid met lisdoddes, wilgen en gagels, deze gewassen vormen het voedsel voor de runderen of het strooisel in de potstal. Het vlees van de runderen is te koop bij de boerderijwinkel en bij slagers in de buurt, uiteraard staat het Wagyu-rund op de menukaart van lokale restaurants.

Natuur polder

Stichting Weids Bloemendaal kreeg eind 2018 het bericht dat de LEADER Polders met Waarden subsidie is toegekend. De Europese Unie, Provincie Zuid-Holland en gemeente Waddinxveen investeren gezamenlijk bijna 420 duizend euro in Polder Bloemendaal. De LEADER subsidie wordt gebruikt voor  de aanleg van een wandelgebied, de bouw van een serrepotstal, de aanleg van een perceel voor natte teelten en de bouw van een educatiecentrum. Dit alles wil stichting Weids Bloemendaal realiseren in samenwerking met lokale bedrijven, Tas Boomkwekerij, Niesing Melkveehouderij & Weidevogels en Delphy, gemeente Waddinxveen en Staatsbosbeheer.

Project in het kort

 • Projectnaam: Weids Bloemendaal
 • Initiatiefnemer: Stichting Weids Bloemendaal
 • Projectpartners: Tas Boomkwekerij, Delphy, Niesing Melkveehouderij & Weidevogelbeheer
 • Belanghebbenden: Provincie Zuid-Holland en gemeente Waddinxveen
 • Contactpersoon: Arie-Jan Broere, 0182-394496, Arie-Jan@broereberegening.nl
 • Regio: Gouwe-Wiericke
 • LEADER thema: Duurzaamheid
 • LEADER Subsidie: € 167.831,- (POP3 € 83.915,-, provincie Zuid-Holland € 41.957,-, gemeente Waddinxveen € 41.947,-)
 • Totale projectkosten: € 420.000,-
 • Looptijd project: 1 juli 2018 tot en met 1 juli 2021
 • Website: https://stichtingweidsbloemendaal.nl/