Topsurf Stad en Topsurf Natuur

Topsurf krijgt als eerste project in regio Polders met Waarden een LEADER bijdrage! Initiatiefnemer Mark Hensen van Topsurf Nederland kreeg op 8 november 2017 bericht van provincie Zuid-Holland dat de gevraagde LEADER bijdrage is toegekend. De Europese Unie, provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam investeren gezamenlijk bijna 37 duizend euro in dit project.

 

Mark Hensen initiatiefnemer Topsurf Stad en Topsurf NatuurMark Hensen legt kort uit waar het project om gaat: “Mest van boeren, bagger uit waterpartijen en groen van gemeenten, waterschappen en recreatiegebieden zijn organische reststromen die nu vaak tegen hoge kosten worden afgevoerd. Tegelijkertijd wordt door dezelfde partijen grond(verbeteraar) aangekocht.

Met het project Topsurf maken we van de lokaal en regionaal verkregen organische reststromen een grondverbeteraar. Door de organische reststromen in de juiste verhoudingen te mengen is het mogelijk om (pot)grond voor (moes)tuinen en bloembakken te maken (Topsurf Stad) en grondverbeteraar voor natuurgebieden (Topsurf Natuur). Met dit project wordt allereerst de technische en financiële haalbaarheid onderzocht. Daarna volgt een fieldlab in de Krimpenerwaard en Rotterdam. Als alle resultaten positief zijn kunnen we opschalen en definitief van start.”

 

Multi-benefits van Topsurf

Hensen vervolgt: “Weinig mensen weten dat er nu hoogveen uit de Baltische Staten wordt aangekocht om potgrond van te maken. De milieu en ecologische schade van de hoogveen afgravingen is enorm. Het is toch prachtig als dat niet meer nodig is en we van eigen organische reststromen een veenproduct maken.

Maar er zijn nog meer positieve effecten te benoemen van het project, niet alleen voor de natuur en het milieu, maar zeker ook financieel. Restgroen hoeft niet langer te worden afgevoerd, maar wordt een grondstof. Er zijn veel minder transportbewegingen, omdat afvoer en verwerking lokaal plaatsvindt. En tot slot wordt Topsurf Stad op maat gemaakt voor de bloembakken en openbaar groen in Rotterdam. Het gebruik van kunstmest om de bloemen en planten goed te laten groeien is door de voedselrijkdom van het Topsurf Stad-mengsel waarschijnlijk niet meer nodig.”

“Kortom het restgroen uit de stad Rotterdam blijft in de stad en wordt lokaal verwerkt tot (pot)grond voor de plantenbakken in Rotterdam. Reststroom wordt grondstof, er zijn minder transportbewegingen, gebruik van kunstmest is niet meer nodig en er is geen natuurschade in de Baltisch Staten. Dat is waar het project Topsurf om gaat, dat zijn de multi-benefits van Topsurf.”

 

Project in het kort

 • Projectnaam: Topsurf Stad en Topsurf Natuur
 • Initiatiefnemer: Topsurf Nederland BV
 • Projectpartners: Gemeente Rotterdam
 • Belanghebbenden: Gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Schieland, Natuur en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta en Zuid-Hollands Landschap
 • Contactpersoon: Mark Hensen, 06-11300583, mark@topsurf-nederland.nl
 • Regio: Krimpenerwaard
 • LEADER thema: Duurzaamheid en relatie stad-land
 • LEADER subsidie: € 36.776 (POP3 € 18.381,-, bijdrage Zuid-Holland € 9.194,-, gemeente Rotterdam € 9.194,-)
 • Totale projectkosten: € 91.940,-
 • Looptijd project: November 2017 tot mei 2018
 • Website: www.topsurf-nederland.nl