Poort van de Krimpenerwaard

Het project ‘Poort van de Krimpenerwaard’ heeft begin mei 2020 de definitieve beschikking ontvangen voor een LEADER subsidie in de regio Polders met Waarden. Stichting Vlisterbaden gaat zwembad de Loete omvormen tot een natuur gezuiverd, in evenwicht met de natuurlijke omgeving, aansluitend op twee direct aanliggende natuurgebieden: De Hooge Boezem achter Haastrecht en het Netwerk Nieuwe Natuur. De omvorming gebeurt door het aanleggen van (ondiepe) vijvers met specifieke begroeiing – helofyten met filterende eigenschappen – voor de natuurlijke zuivering van het zwemwater. Helofyten filters hebben hun werking ruimschoots bewezen in vele vergelijkbare toepassingen.

Aanleiding

Het huidige zwembad wordt gezuiverd met behulp van chemische stoffen – chloor en zoutzuur. De transitie van zwembad De Loete is innovatief voor Nederland; er is één ander natuur gezuiverd publiek zwembad (De Peppel in Ede, sinds 2019). In Duitsland zijn al ruim 600 natuurgezuiverde baden operationeel; zij bewijzen dagelijks het maatschappelijk nut, het bestaansrecht en de potentie.

Het is dan ook aannemelijk dat vakantiegangers in de omgeving van Haastrecht een serieuze doelgroep vormen als dagbezoekers voor De Loete – dat geldt concreet voor (rand)stedelingen, (stads)mensen elders uit Nederland en incidentele (water)passanten, en – specifiek – Duitse gasten van het nieuwe Landal vakantiepark De Reeuwijkse Plassen, op slechts 14 km van De Loete.

Doelstelling

 1. Realiseren van een zwembad met natuur gezuiverd water en filterende water/plantenpartijen (helofyten);
 2. Versterken van de natuurbeleving. Zwemmen in een echt natuurlijke omgeving stimuleert het besef en de ervaring van de heilzame effecten van de natuur.

Project in het kort

 • Projectnaam: Poort van de Krimpenerwaard
 • Initiatiefnemer: Stichting Vlister Openlucht baden
 • Belanghebbenden: Provincie Zuid-Holland en Gemeente Krimpenerwaard
 • Contactpersoon: Bert Maijenburg Secretaris@vlisterbaden.nl
 • Regio: Krimpenerwaard
 • LEADER thema: Duurzaamheid, circulariteit en versterking relatie stad en land
 • LEADER Subsidie: € 200.000,- (Gemeente Krimpenerwaard € 50.000,- ; Provincie Zuid-Holland € 50.000,- ; Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling € 100.000,-)
 • Totale projectkosten: 689.630 euro
 • Looptijd project: 28 maart 2019 tot en met 31 December 2021
 • Website: www.vlisterbaden.nl