Bezoek Gerrit

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft de bezoeker veel te bieden. Het aanbod is echter erg versnipperd en voor de bezoeker lastig te vinden. Het project ‘Bezoek Gerrit’ van Den Hâneker wil hier verandering in brengen door het opzetten van een digitaal platform. ‘Gerrit’ is de virtuele gastheer, een authentieke local en het gezicht van het platform, die mensen moet verleiden een bezoek te brengen aan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Anno 2019 oriënteert het grootste deel van de bezoekers zich online op hun bestemming, boekt het merendeel van de bezoekers via internet en zijn de sociale media niet meer weg te denken als marketing tool. Op het gebied van digitale vindbaarheid is voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nog veel te winnen. Als de bezoeker gericht zoekt, kan hij de informatie wel vinden, maar moet hiervoor een flinke inspanning leveren. Voor de potentiële bezoeker die de regio niet kent, is het moeilijk om de informatie over de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te vinden. Bovendien ontbreekt de samenhang, waardoor het voor de bezoeker lastig is om een dag-of meerdaags bezoek samen te stellen. Hierdoor benut de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het potentieel voor recreatie en toerisme in het gebied onvoldoende.

 

 

Het project ‘Bezoek Gerrit’ heeft eind mei 2019 de definitieve beschikking ontvangen voor een LEADER subsidie in de regio Polders met Waarden. Initiatiefnemer Den Hâneker wil met ‘Bezoek Gerrit’ een digitaal platform ontwikkelen om potentiele bezoekers te verleiden een bezoek te brengen aan de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. ‘Bezoek Gerrit’ helpt hen bij het samenstellen van arrangementen op basis van persoonlijke voorkeuren. ‘Gerrit’ is de virtuele gastheer, een authentieke local en het gezicht van het platform. Gerrit is geboren en getogen in de regio, kent alle ondernemers en vertelt bezoekers waar de leukste uitjes te vinden zijn. Hij zorgt ervoor dat ondernemers aantrekkelijk worden gepresenteerd en verleidt de bezoeker tot een (meerdaags) bezoek aan de regio.

 

‘Gerrit’ is de virtuele gastheer

 

Naast het digitale platform ‘Bezoek Gerrit’ geeft Den Hâneker jaarlijks de polderglossy Polderleven uit, ook daarin is het complete toeristische aanbod van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden terug te vinden. Het digitale platform presenteert zowel het aanbod van zowel de honderd leden van Den Hâneker, als ook het aanbod van niet-leden gepresenteerd. Zo wordt tevens de samenwerking tussen ondernemers in de recreatieve en toeristische sector versterkt. Dit project draagt bij aan de uitvoering van activiteiten ten behoeve van de Lokale Ontwikkelings
Strategie van de Plaatselijke Groep (PG) Polders met Waarden.

 

Polderleven

Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker heeft jaren geleden een werkgroep recreatie en toerisme opgericht, om de (vaak kleine) ondernemers op het gebied van plattelandstoerisme te verenigen en hen te helpen hun ondernemerschap te ontwikkelen. Deze werkgroep telt inmiddels ruim 100 leden. Samen werken zij aan het bevorderen van recreatie en toerisme in de regio. De achterliggende jaren heeft Den Hâneker een aantal projecten uitgevoerd om de fysieke infrastructuur voor recreatie en toerisme te verbeteren, zoals een fietsroutenetwerk voor elektrische fietsen. Maar ook het Vaarroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, bestaande uit 225 km vaarroutes door het gehele gebied voor kleinschalige vaartuigen. Ook beschikt Den Hâneker over een website en geeft Den Hâneker jaarlijks de polderglossy ‘Polderleven’ uit met het toeristisch aanbod in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Doelgroepen

De regio wordt vooral bezocht door 50+ ers die fietsen of wandelen door de streek. Veelal gaat het om dagjesmensen die voor de rust en natuur het gebied bezoeken. Belangrijke potentiële doelgroepen zijn toeristen die wel de ‘iconen’ zoals Werelderfgoed Kinderdijk bezoeken, maar nog nauwelijks verder het gebied bezoeken en een meerdaags verblijf boeken. Andere doelgroepen zijn stedelingen en bezoekers van de omliggende steden Leerdam (glasstad), Gorinchem (vestingstad), Dordrecht, Utrecht en Rotterdam, jonge gezinnen die via Avonturenboerderij Molenwaard naar de regio komen en sportieve bezoekers die o.a. via www.dagjevaren.nl om het gebied vanaf het water te beleven.

Een andere belangrijke doelgroep voor de ondernemers in de regio zijn de bedrijven die bedrijfsuitjes, vergaderarrangementen, workshops, arrangementen voor relaties etc. boeken. De zakelijke markt is nog nauwelijks aangeboord. Mede door het ontbreken van veelzijdige arrangementen hebben de individuele ondernemers zakelijke bezoekers slechts enkele unieke belevingen te bieden. Hier ligt een groot ontwikkelpotentieel.

Partners in het project zijn kleinschalige bedrijven, die voor hun hoofdinkomen afhankelijk zijn van R&T activiteiten. Zij staan open voor nieuwe concepten en hun groeipotentieel is fors. Kleine plattelands toeristische ondernemers zijn voor de bezoeker van deze kleinschalige, authentieke locaties bijzonder aantrekkelijk om het gebied te beleven. Grote ondernemers met ambitieuze plannen richten zich op grote aantallen en hebben minder sterke band met het gebied. In aantal zijn deze ondernemers in de minderheid, maar voor de economische impact van de sector zijn zij van groot belang. Vaak zijn zij in de grotere plaatsen gevestigd.

 

Project in het kort

Projectnaam: Bezoek Gerrit
Initiatiefnemer: Den Hâneker
Projectpartners: VVV Zuid-Holland Zuid, Avonturenboerderij Molenwaard, Gemeente Molenwaard, Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Plaatselijke bedrijven, zoals Restaurant De Burgemeester, Golfbaan 9 Par 3, Initiatief De Gespreide Herberg, Zuivelcoöperatie Deltamilk B.A., ondernemers uit de achterban van Den Hâneker
Belanghebbenden: Provincie Zuid-Holland en gemeente Molenlanden
Contactpersoon: Desiree Aantjes, Projectleider, desiree@denhaneker.nl
Regio: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
LEADER thema: Duurzaamheid en versterking relatie stad en land
LEADER subsidie: € 72.600,- (LEADER € 36.300,- ; bijdrage Zuid-Holland € 18.150,- ; Regio AV € 18.150,-)
Totale projectkosten: € 181.500,-
Looptijd project: 1 april 2019 tot 31 december 2020
Website: www.denhaneker.nl