Disclaimer & Privacy

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan informatie die u van of via deze website verkrijgt kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig, nauwkeurig en up-to-date mogelijk te houden. Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen echter zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. LEADER Polders met Waarden aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Beschikbaarheid

Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om met u te corresponderen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Lees onze volledige privacyverklaring LEADER PmW

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij LEADER Polders met Waarden of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming.