Subsidie voor de Kluslus

Het project ‘De KlusLus’ heeft eind december 2020 de definitieve beschikking ontvangen voor een LEADER subsidie in de regio Polders met Waarden.

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat nog geen centraal punt waar bouwmaterialen uit afvalstromen worden gesorteerd  en vervolgens klaargemaakt worden voor hergebruik. Op dit moment worden restpartijen bouwmateriaal die bij Korenet worden gebracht verwerkt tot laagwaardige producten, restpartijen steen worden bijvoorbeeld vermalen tot puin. Terwijl deze producten nog goed te gebruiken zijn. Korenet heeft samen met haar samenwerkingspartners de ambitie om (sociaal) werk te maken van circulariteit van bouwmaterialen in het project de Kluslus.

Samenwerking is gezocht met organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Deze medewerkers worden als volwaardige medewerkers behandeld. Zij zullen taken krijgen in het sorteren, klaarzetten en in kaart brengen van de producten en alle andere bijkomende activiteiten tussen binnenkomst en uitgifte van de goederen. Daarnaast is er samenwerking met de samenwerkende kringloopwinkels in de AV om afspraken te maken over bouwmaterialen die bij hen worden aangeleverd die naar de KlusLus kunnen en over materialen die bij KoreNet BV worden gebracht die naar de kringloopwinkel kunnen. Tot slot is er samenwerking met De Gespreide Herberg, een bedrijf dat in samenwerking met het DaVinci college duurzame vakantiehuisjes ontwikkeld. Voor de bouwmaterialen van deze huisjes zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de materialen die via de KlusLus geoogst worden.