Afscheid van voorzitter Bart Crouwers

In de laatste vergadering van de Plaatselijk Groep is afscheid genomen van voorzitter Bart Crouwers. Vanaf 2014 was hij betrokken bij LEADER Polders met Waarden, aanvankelijk als vertegenwoordiger van de gemeente Vlist en sinds 2015 op persoonlijke titel. 

 

 

Bart Crouwers was één van de door de wol geverfde plattelandsmensen van de Plaatselijke groep die door zijn kennis en brede netwerk plannen en initiatieven wist te verbinden. Harmen Akkerman stond in de laatste vergadering een moment stil bij het afscheid van Bart Crouwers als voorzitter van de Plaatselijke Groep. Akkerman sprak zijn waardering uit voor wat Bart voor LEADER heeft betekent en wenste hem namens de Plaatselijke Groep LEADER alle goeds voor de toekomst.