Subsidie voor digitaal platform ‘Bezoek Gerrit’

 

Het project ‘Bezoek Gerrit’ heeft eind mei 2019 de definitieve beschikking ontvangen voor een LEADER subsidie in de regio Polders met Waarden. Initiatiefnemer Den Hâneker wil met ‘Bezoek Gerrit’ een digitaal platform ontwikkelen om potentiele bezoekers te verleiden een bezoek te brengen aan de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. ‘Gerrit’ is de virtuele gastheer, een authentieke local en het gezicht van het platform. Gerrit is geboren en getogen in de regio, kent alle ondernemers en vertelt bezoekers waar de leukste uitjes te vinden zijn. Hij zorgt ervoor dat ondernemers aantrekkelijk worden gepresenteerd en verleidt de bezoeker tot een (meerdaags) bezoek aan de regio.

 

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft de bezoeker veel te bieden. Het aanbod is echter erg versnipperd en voor de bezoeker lastig te vinden. Bovendien ontbreekt de samenhang, waardoor het voor de bezoeker lastig is om een dag-of meerdaags bezoek samen te stellen. Hierdoor benut de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het potentieel voor recreatie en toerisme in het gebied onvoldoende.

Het digitale platform presenteert het aanbod van zowel de honderd leden van Den Hâneker, als ook het aanbod van niet-leden. Zo wordt tevens de samenwerking tussen ondernemers in de recreatieve en toeristische sector versterkt. Dit project draagt bij aan de uitvoering van activiteiten ten behoeve van de Lokale Ontwikkelings Strategie van de Plaatselijke Groep (PG) Polders met Waarden.

Polderleven

Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker heeft jaren geleden een werkgroep recreatie en toerisme opgericht, om de (vaak kleine) ondernemers op het gebied van plattelandstoerisme te verenigen te helpen hun ondernemerschap te ontwikkelen. Deze werkgroep telt inmiddels ruim 100 leden. Samen werken zij aan het bevorderen van recreatie en toerisme in de regio. De achterliggende jaren heeft Den Hâneker een aantal projecten uitgevoerd om de fysieke infrastructuur voor recreatie en toerisme te verbeteren, zoals een fietsroutenetwerk voor elektrische fietsen. Maar ook het Vaarroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, bestaande uit 225 km vaarroutes door het gehele gebied voor kleinschalige vaartuigen. Ook beschikt Den Hâneker over een website en geeft jaarlijks de polderglossy ‘Polderleven’ uit met het toeristisch aanbod in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Maar anno 2019 oriënteert het grootste deel van de bezoekers zich online op hun bestemming, boekt het merendeel van de bezoekers via internet en zijn de sociale media niet meer weg te denken als marketing tool. Op het gebied van digitale vindbaarheid is voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nog veel te winnen. Als de bezoeker gericht zoekt, kan hij de informatie wel vinden, maar moet hiervoor een flinke inspanning leveren. Voor de potentiële bezoeker die de regio niet kent, is het moeilijk om de informatie over de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te vinden. Daar wil Den Hâneker met het project ‘Bezoek Gerrit’ verandering in brengen.