Coördinatorschap LEADER Polders met Waarden naar KnowWhy

Een compilatie van enkele projecten van Polders met Waarden

Het coördinatorschap van LEADER Polders met Waarden wordt sinds 1 mei 2019 ingevuld door KnowWhy. LEADER Polders met Waarden is een Europees subsidieprogramma dat helpt om nieuwe projecten op het platteland van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard te realiseren.

Het team van KnowWhy heeft passie voor het platteland en jarenlange ervaring en uitgebreide expertise in huis om invulling te geven aan het coördinatorschap van het LEADER- programma Polders met Waarden. Elk teamlid brengt zijn eigen mix van expertise en kennis in die nodig is voor de verschillende onderdelen van deze opdracht. Wat ons bindt is onze visie op het gebied en onze overtuiging dat samenwerking tot de beste resultaten leidt. Het team van KnowWhy voelt zich persoonlijk betrokken bij het gebied en heeft veel ervaring met het begeleiden van bottom-up initiatieven.

Van 2016 tot en met 2020 wordt in totaal 6 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame economische ontwikkeling van het platteland. Het gaat om innovatieve projecten van ondernemers en maatschappelijke organisaties met duurzaamheid of relatie stad-land als thema. Het kan gaan om projectideeën voor lokaal voedsel, korte ketens, circulaire economie of duurzame energie. Alle ingediende projecten worden door de Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden beoordeeld op basis van de Lokale Ontwikkeling Strategie en voorzien van een advies aan de provincie Zuid-Holland of Utrecht (gemeente Vijfheerenlanden). De provincie neemt uiteindelijk het besluit over het toekennen van de LEADER subsidie.

Subsidie
De subsidie van de overheid (EU, provincie en gemeente) is maximaal 40%. Dat betekent dat aanvragers 60% van de kosten van het project zelf moeten financieren. Neem voor meer informatie over het subsidieprogramma LEADER Polders met Waarden contact op met KnowWhy, 06-39454797 of marieke@knowwhy.nl.