Subsidie voor Weids Bloemendaal

In 2030 is polder Bloemendaal een prachtige weidse en natuurlijke polder. De nu nog oude sierteeltpolder is dan een polder met koeien in de wei, voldoende rustplekken voor weidevogels in het land en volop wandel- en fietsmogelijkheden.

Stichting Weids Bloemendaal kreeg eind 2018 het bericht dat de LEADER Polders met Waarden subsidie is toegekend. De Europese Unie, Provincie Zuid-Holland en gemeente Waddinxveen investeren gezamenlijk bijna 420 duizend euro in Polder Bloemendaal. De LEADER subsidie wordt gebruikt voor  de aanleg van een wandelgebied, de bouw van een serrepotstal, de aanleg van een perceel voor natte teelten en de bouw van een educatiecentrum. Dit alles wil stichting Weids Bloemendaal realiseren in samenwerking met gemeente Waddinxveen, Staatsbosbeheer en de lokale bedrijven: Tas Boomkwekerij, Niesing Melkveehouderij & Weidevogels en Delphy.