Subsidie aanvragen in 2019

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 november 2020 kunnen subsidieaanvragen doorlopend worden ingediend. Wel gelden er bepaalde indieningsdata. Dit houdt in dat als een aanvraag op of voor een bepaalde datum wordt ingediend, de aanvraag in de eerstvolgende vergadering van de Plaatselijke Groep beoordeeld wordt.

Wettelijke basis voor de doorlopende openstelling is het Openstellingsbesluit dat op 11 juli 2019 is gepubliceerd door de Provincie Zuid-Holland. Een aanvraag voor subsidie begint altijd met het invullen van het startformulier.

De Plaatselijke Groep heeft de LEADER bijdrage per project vastgesteld op minimaal 25.000 euro en maximaal 200.000 euro. Hiermee wil de Plaatselijke Groep bijdragen aan juist die initiatieven die een grote maatschappelijke of economische impuls geven aan het landelijke gebied.

 

Tijdens de openstellingsperiodes kan er LEADER subsidie worden aangevraagd in de regio Polders met Waarden. Lees op de pagina LEADER-subsidie hoe u subsidie kunt aanvragen via de POP3 webportal. Op deze portal is het mogelijk subsidieaanvragen in te dienen en uw project verder te beheren.

LET OP: Indien u inlogt met E-herkenning, dient u gemachtigd te zijn om in te loggen op deze webportal. Vraag tijdig de benodigde e-herkenning aan (betrouwbaarheidsniveau 2+)!