Innovatiecafé brandstof of grondstof

Iedereen die geïnteresseerd is in de kansen voor het verwaarden van organische reststromen uit landbouw en landschap is van harte uitgenodigd voor het innovatiecafé ‘Brandstof of Grondstof?’.

Het innovatiecafé is op dinsdag 6 november van 15.00 tot 17.30 uur op locatie van PLNT, Langegracht 70 in Leiden. Toegang: gratis.

Inmiddels hebben zich deelnemers uit de hele keten, producenten, verwerkers en (potentiële) afnemers, gemeld, maar er is nog ruimte voor meer deelnemers. Het innovatiecafé is bedoeld voor aanbieders en verwerkers van organische reststromen, maar ook voor partijen, met name lokale overheden, die als potentiële afnemers kunnen worden beschouwd. We hopen dat deze bijeenkomst de opmaat vormt voor nieuwe coalities en nieuwe ideeën.

Sprekers

  • Leon Joore van het Natuurvezel Applicatie Centrum neemt ons mee in de wondere wereld van de veelheid aan toepassingen van organische reststromen
  • Robert-Willem Dol, oprichter van o.a. Beeblue, laat zijn deskundige licht schijnen op de vraag hoe je komt van idee tot een businesscase en ketenopbouw
  • Tjibbe Winkler van het Grondstoffen Collectief Almere laat zien hoe je ideeën en kansen omzet in producten en business cases ✓ Noor Doucet Industrial Designer bij Velopa uit Leiderdorp, tenslotte, is onze lokale held. Zij legt uit hoe Velopa bezig is om straatmeubilair circulair te produceren.

De bijeenkomst vormt onderdeel van een reeks Innovatiecafés die gezamenlijk worden georganiseerd met onze partners: Groene Hart werkt!, Economie071, LEADER Polders met Waarden, LEADER Weidse Veenweiden en de regionale Rabobanken.

Vanuit de LEADER programma’s bestaat de mogelijkheid om deze ideeën een financiële duw in de rug te geven.

Aanmelden kan tot en met maandag 5 november door een e-mail te sturen naar het secretariaat, info@leaderhollandrijnland.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Soldaat, 06-21292979.