Veel belangstelling voor voedselbossen

Het Innovatiecafé over voedselbossen, eetbare natuur en sociale tuinen trok ongeveer 70 belangstellenden naar het oude stadhuis van Oudewater. Het innovatiecafé werd georganiseerd door de drie LEADER-gebieden in het Groene Hart, Groene Hart werkt! en de Rabobanken in het Groene Hart.

Ter inspiratie sprak Klaas-Hemke van Meekeren over de Eetbare stad Andernach. Daarna kwamen de zeven initiatiefnemers aan het woord. Elk initiatief heeft eigen doelen, vragen en problemen, het beeldverslag van elk initiatief geeft een mooie samenvatting.

Na de pauze werden tips, contacten en feedback uitgewisseld. Tijdens het café werd er ook een beeldverslag gemaakt door sneltekenaar Ronald van der Heide.