Nieuwsbrief & Privacy

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dat is de reden om u te vragen opnieuw aan te geven dat u de LEADER Polders met Waarden nieuwsbrief wil ontvangen.

Blijf LEADER Polders met Waarden volgen
Ja, ik wil op de hoogte blijven van de LEADER subsidie mogelijkheden!.
Ja, ik wil de LEADER Polders met Waarden nieuwsbrief blijven ontvangen!

Meld u (opnieuw) aan voor de nieuwsbrief
Ga naar het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief en geef opnieuw uw naam en e-mailadres aan ons door. Alleen dan blijft u op de hoogte van de subsidiemogelijkheden voor nieuwe en duurzame initiatieven op het platteland van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard.

Nieuwe privacyverklaring
Tegelijkertijd willen we u informeren over de nieuwe privacyverklaring. Hierin kunt u lezen welke gegevens we van u bewaren en met welk doel we dit doen. Heeft u vragen over uw privacy stuur dan een mail naar leader@poldersmetwaarden.nl