Potentie in de polder

Een selecte groep smaakmakers van de Alblasserwaard kwam op 5 april 2017 op uitnodiging van de Plaatselijke Groep bij elkaar voor een ouderwetse brainstorm over de vraag hoe en waar het LEADER geld het beste kan worden ingezet.

Welke projecten om de regionale economie te versterken zijn in ontwikkeling? Voor welke thema’s of gebieden zijn duurzame ideeën? Er is gesproken over elektrisch varen, zorgconcepten voor drop-outs en dementerenden, nieuwe recreatieve diensten en over de vraag hoe hoogopgeleiden zijn te binden aan het landelijke gebied. Wordt vervolgd, er zit potentie in de polder!